Utbildning

Vi når fram till alla
Vi varvar teori, diskussioner och övningar för att ge alla en möjlighet att lära utifrån sin inlärningsstil och sina intressen. Detta arbetssätt är också bra för att befästa kunskapen.

Vi jobbar med verkligheten
De case vi använder i utbildningar ska så långt det är möjligt handla om deltagarnas verklighet. Känner man igen sig är det lättare att se hur kunskapen kan användas i i praktiken. Ni har möjlighet att arbeta med angelägna frågor under utbildningen. Det som är påbörjat är lätt att fortsätta med när utbildningen är avslutad. Detta är ett smidigt sätt att implementera tekniker och metoder i det vardagliga arbetet.

Förändringen blir bestående
En utbildning ska ge varaktig effekt, därför rekommenderar vi uppföljning efter utbildningen. Det kan vara i form av workshops och/eller coachingtillfällen där vi blickar framåt och sätter mål tillsammans för att implementera och säkerställa ett hållbart förändringsarbete.

 Kundanpassning Läs mer…

Kontakta oss för mer information