Rebus Typformulär

Trots allt vackert tal om att varje mWales 287änniska är unik, är det förvånansvärt svårt att verkligen inse hur olika vi människor uppfattar världen. Många missförstånd uppstår när vi försöker tolka andras beteenden utifrån “när jag gör så, så innebär det att…”.
När vi får kännedom om olikheterna, kan vi lära oss att de är värdefulla och också lära oss att använda oss av dem. Utan den insikten leder olikheterna ofta till missförstånd, i värsta fall motsättningar.

Rebus Typformulär är ett personlighetsformulär baserat på C.G. Jungs personlighetsteori och kombineras med MBTI (Myers Briggs Type Indicator)

Det används individuellt i coaching, karriärplanering och liknande.
Det är också utmärkt som teamrollsinstrument i grupper för att öka medvetenhet och effektivitet.