NLP:s grundantaganden

IMG_0990Inom NLP finns ett antal grundantaganden, valda sanningar, som öppnar upp för fler möjligheter och hjälper oss att tänka konstruktivt. Eftersom de flesta begränsningar vi känner finns inom oss kan vi komma förbi dessa genom att ändra vårt sätt att tänka. Grundantagandena ger oss möjlighet att förstå och se positivt på människor vi möter. De ger oss fler valmöjligheter i våra liv.

Här följer några grundantaganden:

  • Alla människor har förmåga till omedelbar inlärning.
  • Alla  människor har sin egen unika bild av verkligheten.
  • Det är inte verkligheten i sig som begränsar oss utan vår uppfattning om den.
  • Varje människa är resursfull, kapabel och kan påverka sitt liv.
  • Den människa som har störst flexibilitet i tanke och handling har störst möjlighet att påverka en situation.
  • Det finns inga misslyckanden bara feedback.