NLP- Neurolingvistisk Programmering

IMG_0319NLP är en samling tekniker som hjälper oss att riva hinder och utnyttja våra resurser fullt ut. Vi kan bli medvetna om hur vi begränsar oss själva och i stället ta kommandot och styra våra liv dit vi verkligen vill.

NLP står för Neuro Lingvistisk Programmering:

Neuro – förändring genom att samarbeta med hjärnan. Vi kan på så sätt påverka vårt inre tillstånd så att önskade förändingar blir lättare att genomföra.

Lingvistisk – förändring genom att arbeta med språket. Det vi säger har en stark påverkan på psyket och vårt undermedvetna. När vi använder ett medvetet språk kan vi påverka oss själva och vårt samspel med andra och få de resultat vi vill.

Programmering – De automatiska ”program” som körs i vårt sinne kan vara till hjälp, men också hindra oss. Genom att bli medveten om dessa kan vi aktivt ändra vår programmering så att vi blir de vi vill vara.

NLP ger snabba och varaktig resultat och används i utbildningar och i coaching.

NLP bygger på grundantaganden, valda sanningar, som kan påverkar vårt liv. Läs mer…