Mindfulness

Vill du bli lugnare, gladare och smartare? Mindfulness är ett sätt att träna sitt fokus och sinDSC00388 närvaro i nuet. Genom träning i mindfulness kan du öka ditt lugn och må bättre både kroppsligt och mentalt.

Mindfulness skapades av Jon Kabat-Zinn och bygger på urgamla meditationstekniker, men har inga religiösa inslag. Tekniken har i kliniska prövningar visat sig reducera stress och lindra smärta.

Påvisade effekter av mindfulness läs mer…

”Mindfulness är ett sätt att vara närvarande i nuet, i ögonblicket, med avsikt utan att värdera”

Jon Kabat-Zinn

Vi anordnar kurser i mindfulness för företag och privatpersoner.

Kontakta oss för mer information