Ledarutveckling

DSC00440

En ledare ska styra och utveckla verksamheten, skapa och bibehålla goda relationer till kunder och medarbetare. En ledare ska kunna motivera och coacha medarbetarna så att de utvecklas och visa vägen så att alla gemensamt arbetar för att nå företagets mål.

 

Här är exempel på vad som kan ingå i en ledarutbildning:

  • Coachande ledarskap – skapa motivation och resultat
  • Kommunikation – tydlighet i mötet med medarbetare och kunder
  • Leda grupper – använda gruppens resurser och styra mot ett gemensamt mål
  • Hålla möten där du når fram – konsten att informera så att alla blir engagerade
  • Konfliktlösning och konflikthantering – använda eller lösa konflikter
  • Stresshantering genom effektivitet – arbetsmetoder för ökat lugn
  • Att utveckla och implementera ett gemensamt tänkande

Kontakta oss för mer information