Precis det du behöver

Alla är unika och behöver olika saker. Det som fungerar på ett ställe kan vara halvbra på ett annat. Därför anpassar vi alltid det vi gör till din verklighet. På så sätt får du det just du behöver.

Vi tar fram koncept utifrån tre kriterier:

  • Relevans – Vi tar bara upp det som är relevant. Du får det du behöver, inget annat.
  • Trovärdighet – Det är ditt företag det handlar om. Det koncept vi presenterar för dig bygger på någon form av förstudie hos er. Det kan vara våra samtal, observationer eller intervjuer med medarbetare. På så sätt kan vi lägga in verkliga/verklighetstrogna problemställningar och företagsanpassade övningar i våra koncept.  Deltagarna ska känna att det är dem det handlar om.
  • Flexibilitet  – Vi väljer metoder utifrån behov. Ett utbildningspaket kan t.ex. vara en kombination av föreläsningar, workshops och coaching.