Kommunikation

Wales 286Vi kommunicerar hela tiden. Vi kan faktiskt inte undvika att kommunicera. Vi påverkar oavbrutet vår omgivning och vi läser av den utifrån vår egen världsbild. Eftersom vi har olika kommunikationsstilar och olika sätt att se på världen kan det lätt uppstå missförstånd.

Med kunskap om detta kan vi få ut mer av varandra .

Vi kommunicerar också med oss själva, medvetet eller omedvetet. Det du säger till dig själv påverkar dig. Det finns en stor vinst med att kommunicera på ett konstruktivt sätt med dig själv.
Med kunskap om detta kan du få ut mer av livet.

Exempel på vad en utbildning kan innehålla:

  • Våra olika sätt att se världen – en källa till missförstånd
  • Kommunikation på flera plan
  • Att läsa av andra och skapa förståelse
  • Att använda sambandet tanke – känsla – handling
  • Använda orden medvetet – ge rätt budskap till andra
  • Ställa effektiva frågor
  • Ge rätt budskap till dig själv – påverka ditt tillstånd

Kontakta oss för mer information