Handledning

IMG_2025Handledning är konkret stöd, ofta på individnivå. Den förväxlas ofta med coaching. En handledare kan ha ett coachande förhållningssätt, men här ges också praktiska instruktioner. Handledning bygger på kommunikation, lyhördhet och anpassning till klientens lärstil.

Vi handleder individer och grupper som enda åtgärd eller som ett komplement till utbildning och coaching.

Kontakta oss för mer information