Handledarutbildningar

IMG_2025

Med bra handledning kommer nya medarbetare snabbt in i arbetet. Det är bra för dem och bra för företaget. En duktig handledare är pedagogisk, lyhörd och en förebild som kan förmedla företagets värderingar.

Vi har hjälpt många blivande handledare att komma in i handledarollen och göra ett fantastiskt jobb.

Exempel på vad som kan ingå i en handledarutbildning:

  • Företagets värderingar och mål
  • Att vara ny på jobbet
  • Olika lärstilar och hur jag möter dem
  • Coachande handledarskap
  • Kommunikation
  • Möta människor – attityd, fördomar, jargong
  • Konflikthantering

Kontakta oss för mer information