Grupputveckling

IMG_0750För att kunna arbeta effektivt i en grupp behövs verktyg för teamarbete, förståelse för hur grupper fungerar utifrån sin sammansättning och bra förmåga att kommunicera.

Exempel på vad som kan ingå i en teamutbildning:

  • Förstå ditt team – varför det blir som det blir
  • Gruppdynamik – få gruppen att fungera över tid
  • Teamroller – teamutveckling utifrån medlemmarnas unika styrkor
  • Processer som fungerar – från diskussion till resultat
  • Kommunikation – nyckeln till effektivitet
  • Konflikter – hantera, lösa eller använda
  • Säkerställ resultat – implementering utanför teamet

Kontakta oss för mer information