Coaching

IMG_2001Coaching hjälper individer och grupper att tänka och agera konstruktivt. Coaching är ett effektivt sätt att identifiera mål, hitta styrkor och komma förbi hinder.

Coachens uppgift
En coach har inte svaren, det har klienten. Coachens uppgift är att hjälpa klienten se nya möjligheter och kunna göra de bästa valen. Coachen ställer frågor för att belysa frågeställningar på nya sätt. Att vrida och vända på frågeställningar  kan ge nya, ofta oväntade lösningar. På så sätt kan klienten t ex sätta och uppnå personliga mål. Coachens uppgift är att stötta klientens process och synliggöra framsteg och lärdomar.

Grundtankarna i coaching

 • Varje människa är resursfull och har förmåga till förändring
 • Klienten har ansvar för sin egen utveckling och får stöd av coachen.
 • Fokus ligger på nuet och framtiden. Vad kan jag göra idag för att nå mina framtida mål?

Med  hjälp av individuella coachingsamtal kan du:

 • Lyckas bättre på jobbet och i karriären
 • Hantera din livssituation på ett bättre sätt
 • Förbättra dina relationer
 • Sätta och uppnå mål
 • Höja din prestation till en ny nivå
 • Identifiera problem och undanröja hinder för utveckling
 • Minska din stressnivå

Gruppcoaching
Det går utmärkt att använda coaching i grupper. Coachen hjälper då till med att utforska nuläget, identifiera mål, få gruppen att fungera bättre etc.
Coachen arbetar på samma sätt som i individuell coaching med frågor som utmanar gruppdeltagarnas tänkande, stöttar processen och tydligör lärdomar. Skillnaden är att man nu har fokus på gruppens gemensamma svar. Gruppcoaching  bygger på samma grundtankar som individuell coaching: Vi jobbar framåtriktat, svaren finns i gruppen och gruppen tar ansvar för sin egen utveckling.

Exempel på vad ni kan arbeta med i gruppcoaching:

 • Få en bra start på ett projekt
 • Skapa en gemensam strategi
 • Få ny energi och motivation
 • Utveckla relationer och kommunikation
 • Få fler/nya ideer och inspiration

Både i individuell coaching och gruppcoaching är det en stor fördel att inleda med att skatta personlighetstyper genom att använda Rebus Typformulär.

Kontakta oss för mer information