Utbilda utbildare

IMG_1133Att ta fram egna utbildningsprogram för att utveckla både verksamhet och medarbetare är kostnadseffektivt och säkerställer både kvalitet och relevans. Vi har lång erfarenhet av att handleda vid framtagning av internutbildningar.

Finns det experter på plats kan de bli internutbildare. Visst finns det naturliga pedagoger men ofta behöver man stöd i lärarrollen.

Vi hjälper dig med:

 • Handledning vid framtagning av dina internutbildningar
 • Utbildning för utbildare

Exempel på vad som kan ingå i en utbildning för utbildare:

 • Lärstilar – underlätta lärandet
 • Motivera alla – strukturen som väcker intresse
 • Metoder för effektivt lärande – hur man varierar sin undervisning
 • Undervisa på flera plan – samarbeta med hjärnan
 • Scenankare – förstärka det omedvetna lärandet
 • Bli bekväm i lärarollen – kontrollera din nervositet
 • Kommunikation – använda språket för positiv påverkan
 • Samspela med gruppen – diskussioner, frågehantering
 • Utforma en utbildning – skapa en utbildning som ger önskat resultat

Kontakta oss för mer information